top of page
Zrzut ekranu 2021-04-4 o 13.27.23.png

Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 500 mln osób na całym świecie nie ma stałego dostępu do środków higienicznych. Takie sytuacje mają miejsce również w Polsce. 

Badania pokazują, że w Polsce aż 39% kobiet z ubogich domów musiało zrezygnować z zakupu produktów menstruacyjnych na rzecz innych domowych wydatków. Zmieńmy to!

NASZA MISJA

Wierzymy w pomoc systemową oraz tworzenie długotrwałych i skutecznych rozwiązań problemu ubóstwa menstruacyjnego. Ważne jest dla nas, by
każda potrzebująca osoba otrzymała pomoc dostosowaną do swoich potrzeb. 

NASZA WIZJA

Dążymy do stworzenia warunków,

w których osoby menstruujące nie są ograniczane okresem, a fizjologia nie jest tematem tabu. Możemy to osiągnąć za pomocą edukacji społeczeństwa, która jest najlepszą podstawą do wprowadzania zmian. 

NASZE ASPIRACJE

Działamy, by całkowicie wyeliminować problem ubóstwa menstruacyjnego

w Polsce. Naszym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do środków menstruacyjnych oraz wykształcenie społeczeństwa pełnego empatii.

zbiorka_ilustracja-01.png
Vector.png

01

AKCJA MENSTRUACJA W TWOJEJ SZKOLE

Od września 2020 roku umieszczamy pudełka z produktami menstruacyjnymi w szkolnych toaletach i regularnie wysyłamy nowe zapasy środków do współpracujących z nami szkół. Nie chcemy, by ktokolwiek musiał opuszczać lekcje z powodu swojej fizjologii. W roku szkolnym 2022/2023 dotarłyśmy do 127 tys. osób z 616 placówek

w całej Polsce. By działać dalej, potrzebujemy Waszej pomocy

02

PADSHARING

Łączymy osoby potrzebujące produktów menstruacyjnych z naszymi darczyńcami – za pomocą specjalnych formularzy i dodatkowego adresu mailowego zlecamy zakupy, które osoba potrzebująca może odebrać we wskazanym przez siebie sklepie. Dla jak największego komfortu potrzebujących, cały proces jest anonimowy.

W listopadzie 2023 roku zdecydowałyśmy się chwilowo wstrzymać działanie programu w celu przebudowy - o postępach prac będziemy na bieżąco informować w zakładce Projektu.

03

PUNKT POMOCY OKRESOWEJ

W całej Polsce stawiamy ogólnodostępne szafki, w których nasze wolontariuszki regularnie umieszczają zapas środków higienicznych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, która wskazuje nam miejsce i zajmuje się montażem otrzymanych od nas szafek, , a także systematycznym uzupełnianiem produktów menstruacyjnych.

CO ROBIMY?

Walka z ubóstwem menstruacyjnym to walka na wielu frontach – zapewniamy dostęp do produktów higienicznych  w szkołach, rozdajemy kubeczki menstruacyjne, wysyłamy paczki ze środkami higienicznymi potrzebującym, wspieramy inne organizacje pozarządowe i umieszczamy w przestrzeni publicznej ogólnodostępne szafki z podpaskami.
 

Przełamujemy tabu i edukujemy. Podchodzimy do problemu ubóstwa menstruacyjnego kompleksowo.

bottom of page